Verkeersveiligheid in GZ.

Dinsdag commissievergadering grondgebiedzaken gehad. LPB stelde in het vragenhalfuurtje vragen over de verkeersveiligheid op de Pankenstraat en specifiek het voetgangerspad bij de Lidl. Deze situatie wordt aangepakt werd toegezegd door de wethouder.

Over de nieuw te ontwikkelen appartementen op de locatie van de Snor aan de burg. Magneestraat waren wij als LPB vooral geïnteresseerd of de omwonenden en mogelijke toekomstige bewoners privacy genoeg krijgen. Ook wilden we weten wat de afspraken zijn over het gebruik van de extra parkeerplaatsen bij dit complex door de gemeente. O.a. wat betreft de kosten maar óók de belangen die de gemeente hierdoor bij het project krijgt.

Over de woningen in het woonbos, waar voorgesteld wordt enkele huizen om te zetten naar duplexwoningen, stelde LPB kritische vragen. We vragen ons af in hoeverre er behoefte is aan exclusieve woningen in dit omstreden stuk bos wanneer de originele plannen niet verkoopbaar blijken. “Kunnen we dan niet beter het bos bos laten en eventueel elders duplexwoningen plaatsen”, aldus Bart Verhagen namens LPB.

Tijdens de raadsvergadering op 26 april praten we hierover verder en neemt de gemeenteraad een besluit over o.a. deze onderwerpen. Op bergeijk.nl vind je alle stukken.