Straks oogst van zonnepanelen en windmolens in de Pielis

PIELIS – In minder dan een mensenleven, zeg maar zo’n 60 jaar kunnen er heel wat inzichten veranderen. Zo gebeurt dat ook met het laatste grote ontginningsgebied in de gemeenten Bergeyk en Luyksgestel ‘de Pielis’ uit de jaren 1960. In handkracht en later met bulldozers werd dit heidegebied ontgonnen om daar nieuwe boerderijen te stichten, waarvoor in de kommen van die dorpen in die tijd steeds minder plaats was. Het kostte wat het wil. Veelal jonge boeren gingen er voortvarend te werk. Kregen er voor het vergaren van hun oogst, tegenslagen te verwerken, vanwege de vroegere heidegronden,  die flink moest worden beregend eer er wat wilde groeien. Ook bemesting van de gronden vroeg veel energie, aandacht en geld. Maar men kreeg het voor elkaar. Met vallen en opstaan. En nu, ja nu denkt men aan een andere oogst voor dit gebied, die van zonnepanelen en windmolens.

Want laat dat nu uitgerekend dit gebied worden waarover de commissie Grondgebiedzaken onlangs vergaderde in Bergeijk, vooruitlopend op de behandeling van dit stuk in de digitale raadsvergadering van donderdag 27 april 2020. Het heeft als titel “Beleid grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen”.  Doel is om op termijn van zo’n 30 jaar ook in de Kempen energieneutraal te worden.

Hiervoor is de hele zuid-westhoek van Bergeijk, waaronder een groot deel van Luyksgestel,  aangewezen als zoekgebied. Vanaf de landsgrens van zuid naar noord gezien, is de Lommelsedijk in Luyksgestel de streep, die naar boven loopt tot het punt bij de aansluiting met de Dorpstraat-Boscheind en verder in westelijke lijn schuin naar boven oploopt over bos en land, tot aan de grensovergang Witrijt-Postel bij Het Wild Zwijn.  Ook valt camping De Zwarte Bergen deels in het zoekgebied.  Achteraf is de keuze voor dit deel van de gemeente wellicht niet zo verwonderlijk, want al sinds mensenheugenis plempen landen en overheden hun niet zo gewilde infrastructuur liefst zo dicht mogelijk tegen de landsgrenzen aan, zo ver mogelijk van de eigen leefwereld vandaan. Kijk anders maar eens naar bijvoorbeeld kerncentrales in Europa.

Het gebied zuid-west in de gemeente Bergeijk bekend als de Pielis, Weebosch en Luyksgestel, dat het eerst wordt opengesteld voor wind- en zonneenergie