Doneren

De Lokale Partij Bergeijk maakt zich al jarenlang hard voor de belangen van de individuele kernen. En dat willen we blijven doen, maar daarvoor hebben wij uw steun nodig. Met uw bijdrage kunnen wij ons blijven inzetten voor de idealen waar wij voor staan.

U kunt uw donatie rechtstreeks aan ons overmaken op rekeningnummer NL 53 RABO 0130 6439 39 ten name van Lokale Partij Bergeijk.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!