Wonen in Bergeijk

Als het om woningbouw in Bergeijk gaat moeten we volgens de Lokale Partij Bergeijk radicaal breken met het beleid uit het verleden. De gemiddelde woningbezetting daalt de komende jaren onder de 2. We hebben nu al bijna 9000 woningen op een inwoneraantal van ongeveer 18.000! De woningnood is gigantisch vooral onder 1 en 2 persoonshuishoudens. De huidige termen als ‘ouderenwoning’, ‘starters’ en ‘eengezinswoning’, zijn onvoldoende scherp om woningen te bouwen die blijvend voor doelgroepen beschikbaar blijven bij doorverkoop. Daarnaast zien we een gigantische prijsstijging van woningen in de bestaande bouw en aangescherpte hypotheekvoorwaarden. De Lokale Partij Bergeijk is daarom voorstander om een nieuwe woonvisie op te stellen, interactief, samen met de kern- en dorpsraden aangevuld met deskundigen uit de kernen. Wij hebben genoeg kennis in onze kernen, laten we daar ook gebruik van maken.

De Lokale Partij Bergeijk heeft echter wel een aantal uitgangspunten die zij graag laat toetsen in de kernen en uiteraard de gemeenteraad.

  • De woonvisie moet een invulling per kern krijgen.
  • De komende 10 jaar moeten we in lijn met de Kempenvisie minimaal 2000 woningen bouwen.
  • De nieuwbouw moet voornamelijk betaalbare huur en koopwoningen opleveren. Duurdere koopwoningen zijn alleen mogelijk op kleine locaties en om nieuwe buurten niet sociaal eenzijdig te laten zijn.
  • Waar ook maar enigszins mogelijk heeft de gemeente de regie bij nieuwbouwprojecten, dus actieve grondpolitiek.
  • Nieuwbouwprojecten moeten passen bij het landelijk karakter van onze gemeente. Denk eens aan een langgevelboerderij van 1000m3. Hier kunnen met dezelfde uitstraling 8 studio’s voor 1 en 2 persoonshuishoudens worden gerealiseerd.
  • Als we een evenwichtige opbouw van onze woningvoorraad hebben komt uiteraard ook de vraag aan de orde of we als gemeente Bergeijk moeten blijven groeien, wat de consequenties zijn voor ons dorpse karakter, zowel sociaal als fysiek.
  • De keuze van architect en stedenbouwkundige is heel bepalend voor de uitstraling van plannen. Ook hier moeten we als gemeente regie voeren, op basis van sfeerbeelden die samen met de inwoners van onze kernen kunnen worden opgesteld en vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan per kern. Te vaak is de huidige nieuwbouw uitwisselbaar met nieuwbouw in de stad of voorsteden.