Leefbaarheid en veiligheid in de kernen

Het met plezier wonen, werken en leven in onze kernen is iets waar de Lokale Partij Bergeijk zich vol voor inzet. Het is van groot belang dat iedere kern minimaal 1 basisschool heeft. De gemeente dient hier simpel, samen met het schoolbestuur, voor te zorgen. Uiteraard door ‘de poot stijf te houden’ als het voortbestaan in gevaar komt. Echter ook door ervoor te zorgen dat er voldoende woningen worden gebouwd in alle kernen. Zo blijven er voldoende leerlingen voor de basisschool. De kwaliteit van het geboden onderwijs is natuurlijk als eerste van belang.

Ook verdient iedere kern een goed uitgerust gemeenschapshuis dat DE ontmoetingsplek is voor de inwoners. Hier bruist het van het leven en dus verdienen de gemeenschapshuizen onze volle steun. De Lokale Partij Bergeijk zet zich in voor een wat ruimere financiële ondersteuning, wellicht gecombineerd met het delegeren van bestaande initiatieven. Ook de jeugd moet meer betrokken worden bij de activiteiten in de gemeenschapshuizen. Wij vinden het Aquinohuis steeds meer de functie van gemeenschapshuis voor de kern ‘t Hof krijgen. Wij zien wij graag een evaluatie in 2022 waarbij we specifiek willen kijken naar de relatie met de Kattendans en de parkeerdruk die de Kringloopwinkel in de buurt met zich meebrengt.

Sporten is van groot belang voor het welzijn van onze inwoners, daarom zet de Lokale Partij Bergeijk zich in voor een kwaliteitsimpuls voor de binnensport in alle kernen. Dat stimuleert het bewegen vanaf jonge leeftijd. Binnensportvoorzieningen die multifunctioneel te gebruiken zijn. Samen met de gebruikers moeten we kijken naar een kwaliteitsslag zoals we die ook in de cultuursector hebben gemaakt. Samenwerking tussen binnen- en buitensportverenigingen wordt actief gestimuleerd.

Samen met de kern- en dorpsraden moeten we bekijken hoe de veiligheid en het veiligheidsgevoel in onze kernen kan worden verhoogd. De Lokale Partij Bergeijk denkt daarbij aan betere voorlichting, dorpsgerichte inzet van onze Boa’s , een verlichtingsplan en versterking van bestaande buurt initiatieven. De dorpsondersteuner moet blijven maar wel inhoudelijk ondersteund door de gemeente. Uiteraard kan de dagelijkse aansturing wel door de kern- en dorpsraden gebeuren.

In al onze kernen zouden de fietser en de voetganger voorrang moeten hebben ten opzichte van de auto. Overal 30 km per uur met uitzondering van de ontsluitingswegen is daarbij het uitgangspunt. De inrichting van de wegen moet daar wel op aangepast worden. Nu is het voor de automobilist vaak onduidelijk waar het 50 en waar het 30 is. Ook hier moeten we het samen doen, want in het algemeen zijn wij zelf als inwoner die automobilist. De Lokale Partij Bergeijk ziet ook graag zien dat er onderzoek plaats vindt naar eenrichtingsverkeer in onze kernen. Waar functioneert het goed, waar kan het nog meer en wellicht, waar moeten we het opheffen. De veiligheid van fietser en voetganger moet uitgangspunt zijn. Denk hierbij in eerste instantie aan het verkeer op ’t Hof in Bergeijk. De Lokale Partij Bergeijk wil dat onderzocht wordt of trajectbewaking een oplossing is om het te hard rijden op met name wegen in het buitengebied te beperken. In België is deze manier van controleren en beïnvloeden van de snelheid een groot succes.

Het ‘groen’ in de wijken moet worden versterkt. Dit in samenhang met ons bomenplan.