Economie en werkgelegenheid

Dit is een beleidsterrein wat alleen in samenwerking met andere gemeenten opgepakt kan en moet worden. De Lokale partij Bergeijk pleit daarom voor de volgende opzet. Op gemeentelijk niveau is er een ondernemersloket waar ondernemers altijd met hun vragen en problemen terecht kunnen. Vandaaruit kunnen ze worden doorverwezen. Zo’n ondernemersloket kan ook een rol spelen in de ondersteuning van verenigingen door het bedrijfsleven. Contacten leggen op lokaal niveau is van groot belang. Samenwerking in de Kempen op het gebied van Economie kan worden versterkt. Dit om in de Metropoolregio Eindhoven samen op te trekken. Wij zien de bestuurlijke inzet vanuit Bergeijk dan ook graag hierop gericht.

Kempenplus vervult namens Bergeijk de inzet op de Werkgelegenheid. De Lokale Partij Bergeijk zou bij het 5-jarig bestaan van Kempenplus graag een evaluatie zien. Gericht op effectiviteit, kosten-baten verhouding en lokale meerwaarde. Wij denken dat het goedkoper kan.

De Lokale Partij Bergeijk is voor het verhogen van het tarief van de toeristenbelasting als er een directe relatie is met de toeristische infrastructuur. Wandelroutes, fietsroutes, bewegwijzering, etc.

Onze bedrijventerreinen zijn prima in orde, met uitzondering van ’t Stoom. Hier zal toch samen met de aanwezige ondernemers een verbeterslag gemaakt moeten worden. Een gehele of gedeeltelijke transformatie naar wonen moet dan opnieuw worden onderzocht, naast huisvesting van arbeidsmigranten. Samen met de ondernemers en de kernraad zullen we moeten bekijken wat de toekomst is van het bedrijventerrein in Riethoven. Dit in het licht van woningbouw in de toekomst en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein.

De huisvesting van arbeidsmigranten moet volgens de Lokale Partij Bergeijk veel voortvarender worden opgepakt. We moeten een eind maken aan de grote verspreide huisvesting op dit moment op ongewenste plekken in ongewenste omstandigheden.

Het centrummanagement op ’t Hof dient te worden geëvalueerd in het licht van het door ons bepleitte ondernemersloket en uitbreiding van het management naar de detailhandel en horeca voor al onze kernen. Wij blijven graag inzetten op Bergeijk als gekende toeristische gemeente.