Duurzaamheid, een toekomst voor onze kinderen

De Lokale Partij Bergeijk beseft dat wij met elkaar de plicht hebben om onze gemeente ook voor onze kinderen de groene gezonde gemeente te laten zijn die het nu is en de bedreigingen van ons milieu gezamenlijk aan te pakken. De Lokale Partij Bergeijk vindt echter wel dat we realistisch moeten blijven in wat wij als gemeente als minuscuul stipje op de wereldkaart kunnen betekenen. Dat betekent dat wij maatregelen moeten nemen die onze gemeente duurzaam maken. Wel met het belang van de inwoners van Bergeijk als eerste uitgangspunt. De Lokale Partij Bergeijk is daarom voorstander van een aantal maatregelen in de komende jaren.

De Lokale Partij Bergeijk wil graag onderzoeken of subsidie verstrekken vervangen kan worden door een buurtgerichte benadering/aanpak waarbij de gemeente voorfinanciert en via een verhoogde waarde van de woningen (OZB) deze investering terug krijgt.

  • Versterkt inzetten op zonnepanelen op daken (meer dan 80% van de daken is nog onbenut) met een aantrekkelijke manier van gemeentelijke ondersteuning.
  • Zonnepanelen en warmtepompen collectief inzetten bij nieuwbouw en projectmatig bij bestaande bouw.
  • Het actief (blijven) inzetten op het besparen van energie. Met isolatie is nog zeer veel winst te behalen!
  • Wij willen geen grootschalige Zonneparken en Windmolenparken in Bergeijk. Ons landschap is ons daarvoor te veel waard!
  • Versterkt inzetten op Warmtepompen. Ook hier met een aantrekkelijke ondersteuning voor onze inwoners.
  • Er moeten meer openbare laadpalen komen voor elektrische auto’s.
  • Samen met de Provincie (Bossenplan) willen wij in 10 jaar tijd 500.000! extra bomen aanplanten. Passend bij de ambitie van de Provincie en ons groene Bergeijk. Dit is dus niet alleen goed voor het klimaat maar benadrukt dat wij een groene en recreatieve gemeente zijn.
  • Lokale Partij Bergeijk blijft de ontwikkelingen van Eindhoven Airport nauwgezet volgen.