Cultuur

Cultuur is van en voor ons allemaal. Of het nu gaat om ‘cultuur met een grote C of met een kleine c’. De Lokale Partij Bergeijk is dan ook van mening dat we de gemeentelijke inzet zo breed mogelijk moeten inzetten. Te beginnen bij de basisscholen waar de cultuureducatie fors versterkt kan worden, het liefst samen met de verenigingen en ook aanvullend op het muziekonderwijs. De Lokale Partij Bergeijk denkt dat een leerkracht cultuureducatie ter beschikking stellen aan het bestuur van onze basisscholen een kleine investering is met groot effect, dit uiteraard in samenhang met de activiteiten van ART4U op de basisscholen.

Daarnaast zou er een grotere samenwerking moeten zijn voor wat betreft het cultureel aanbod tussen Kattendans, De Hunnebergen, Gemeenschapshuizen en centrummanagement ’t Hof. Wellicht is het een idee om een Cultuurplatform op te richten in nauwe afstemming met het Cultuurhuis, die als sparringpartner van de gemeente kan dienen en gevraagd en ongevraagd advies kan geven om cultuur in al haar facetten in de breedte te versterken.

Incidenteel is er veel aandacht voor kunst in de openbare ruimte, dat mag van de Lokale Partij Bergeijk structureel beleid worden. Onze musea en het Bergeijkse erfgoed moeten ook nadrukkelijk onderdeel uitmaken van ons cultuurbeleid. Dit is ook voor de toeristische sector van belang.