Bergeijkse boeren

De Lokale Partij Bergeijk hecht zeer aan een toekomstbestendige agrarische sector. De boerderijen met maisvelden, aardappelvelden, uienvelden, uitgestrekte grasvelden, etc. , bepalen voor een belangrijk deel de identiteit van Bergeijk. Ook de koeien, de schapen en de paarden in het veld horen bij onze landelijke gemeente. De Lokale Partij Bergeijk is daar trots op en wil dit karakter behouden. De agrarische sector staat echter wel aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. In Den Haag en Den Bosch wordt het nieuwe beleid bepaald en we zullen daar in Bergeijk uitvoering aan moeten geven.

De Lokale Partij Bergeijk wil dit samen met onze boeren doen, door te zoeken naar wellicht onconventionele manieren om ons landschap te behouden. Zoeken naar kansen en uitdagingen, om samen op te pakken. Om dat te realiseren is de Lokale Partij Bergeijk van mening dat in de gemeentelijke organisatie een agrarisch loket geopend moet worden, zodat we samen kunnen optrekken en de boeren altijd een luisterend oor vinden in de gemeente en de gemeente kan meedenken in oplossingen die ons landschap behouden en versterken.

Ook zal er in samenwerking met de sector en hun vertegenwoordigers een Bergeijkse visie op landbouw en veeteelt in onze gemeente moeten worden opgesteld. Een inventarisatie van de bestaande situatie, nieuw beleid en het actief benaderen van onze boeren met hun toekomstverwachting gaat hieraan vooraf. De aangeboden landbouwvisie van de ZLTO wordt hier uiteraard in meegenomen. De Lokale Partij Bergeijk wil vechten voor een duurzame oplossing voor ons platteland en het duurzaam samenleven van boer en burger. Dat kan alleen door samen de toekomst vorm te geven.