Bergeijk blijft zelfstandig

De Lokale Partij Bergeijk ziet Bergeijk als een gezonde zelfstandige gemeente en heeft de komende vier jaar geen enkele behoefte hierover van gedachten te wisselen, ook niet in Kempenverband. De Kempensamenwerking verloopt inhoudelijk goed, alhoewel wij toch graag meer mogelijkheden zien om vanuit Bergeijk te sturen op beleid. De bestuurlijke samenwerking staat en laten we dat nu eens 4 jaar met rust laten. Wij willen onze energie zoveel mogelijk richten op de gemeente Bergeijk. Wel wil de Lokale Partij Bergeijk meer keuzevrijheid voor de eigen gemeente in voorstellen die komen vanuit de Kempensamenwerking. De samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven bewijst zijn nut op het terrein van Economie en Verkeer en Vervoer. Op de overige terreinen is er veel bestuurlijke drukte maar weinig toegevoegde waarde voor de gemeente Bergeijk.

De positie van onze kern- en dorpsraden kan nog verder worden versterkt, zowel inhoudelijk in de voorbereiding van beleid , als financieel bij het stellen van prioriteiten. De Lokale Partij Bergeijk is een voorstander van het meer betrekken van inwoners van de verschillende kernen, door bijeenkomsten in de gemeenschapshuizen. De kern- en dorpsraden moeten daar wel de mogelijkheden voor krijgen. Samenwerking tussen organisaties en verenigingen wordt actief gestimuleerd. Experimenten met zelfsturing passen hierbij. Geef de inwoners de mogelijkheid om te bewijzen dat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de inrichting en het beheer van hun eigen leefomgeving!