1. Bergeijk moet een zelfstandige gemeente blijven
 • Samenwerken in plaats van samengaan
 • Korte lijnen tussen gemeente en inwoners
 • Eigen identiteit behouden
 • Kempengemeente te groot met 26 kernen
Lees meer
Voetbalveld
2. Goede voorzieningen in alle kernen
 • Optimale voorzieningen in elke kern
 • Belangrijke rol voor gemeenschapshuizen
 • Dorpsondersteuners in elke kern
 • Goede bereikbaarheid (openbaar vervoer, hulpdiensten)
Lees meer
Zonnepanelen op dak
3. Een gezonde en duurzame leefomgeving: dat is de norm!
 • Bergeijk energieneutraal in 2025
 • Voorbeeldrol gemeente
 • Subsidiemogelijkheden particulieren
 • Streven naar duurzame veehouderij in het buitengebied
 • Verminderen van de uitstoot van fijnstof door o.a.  luchtvaart
Lees meer
4. Passende en voldoende woningen voor jong en oud
 • Voldoende betaalbare mogelijkheden voor starters en senioren
 • Meer betaalbare (sociale) huurwoningen in de kernen
 • Flexibel omgaan met nieuwe samenleefvormen
 • Geef jeugd kans in eigen kern
Lees meer
Fietsende schoolgaande jeugd
5. Verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers staat voorop
 • Prioriteit fietspaden voor schoolgaande jeugd en woon/werkverkeer
 • Aandacht voor kwaliteit fietspaden, voetpaden en veilige oversteekplaatsen
 • Stimuleren veilig verkeersgedrag
 • Uitbreiden recreatieve fietspaden
Lees meer
6. In Bergeijk valt niemand buiten de boot…
 • Ondersteunen van burgerinitiatieven op het gebied van welzijn en zorg
 • Stimuleren van de dagbesteding
 • Actief bestrijden van eenzaamheid van onder andere ouderen
 • Onderzoek naar mogelijkheid ‘Eerste Hulp Bij Zorg’
Lees meer
7. Lokale werkgelegenheid belangrijke drijfveer
 • Voldoende werkgelegenheid in de kernen
 • Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers
 • Een grote diversiteit aan bedrijven
 • Stimuleer bijdrage toerisme aan lokale economie en werkgelegenheid
Lees meer
8. Investeren in cultuur en natuur
 • Behoud klein theater in De Kattendans
 • Stimuleer gebruik Openluchttheater De Hunnebergen
 • Bied kennis aan op het gebied van veiligheid bij evenementen
 • Stimuleer binnen- en buitenschoolse cultuureducatie
Lees meer