Speerpunten LPB

Besturen in Bergeijk

De Lokale Partij Bergeijk zal transparant besturen en doet dat samen met de inwoners. Juist in de gemeenteraad moet er wat te kiezen zijn en moeten we weten wat de inwoners er van vinden. De raadsleden van de LPB staan midden in de lokale samenleving, zichtbaar en met een luisterend oor.

Lees meer
Bergeijk blijft zelfstandig

Bergeijk blijft een zelfstandige gemeente. We zijn als gemeente financieel gezond en werken samen in de Kempen vanuit het belang van de inwoners van de gemeente Bergeijk.

Lees meer
Leefbaarheid en veiligheid in de kernen

Het met plezier wonen, werken en leven in onze kernen is iets waar de Lokale Partij Bergeijk zich vol voor inzet. Elke kern heeft een basisschool, een bloeiend gemeenschapshuis en verenigingsleven. De gemeente ondersteunt dit ruimhartig.

Lees meer
Duurzaamheid, een toekomst voor onze kinderen

Geen grootschalige Zonneparken en Windmolenparken. Wel financieel steunen van warmtepompen en zonnepanelen op daken en isolatie. De lokale Partij Bergeijk wil 500.000 extra bomen planten in 10 jaar.

Lees meer
Bergeijkse boeren

De Bergeijkse Boeren verdienen meer steun vanuit de gemeente. De boeren bepalen voor een belangrijk deel de identiteit van Bergeijk en dus moet er een gemeentelijk loket komen voor onze boeren. De gemeente kan dan proactief de boeren steunen en werken aan een gezamenlijk toekomstperspectief.

Lees meer
Wonen in Bergeijk

Als het om woningbouw in Bergeijk gaat moeten we volgens de Lokale Partij Bergeijk radicaal breken met het beleid uit het verleden. Een woonvisie per kern, kwalitatief en kwantitatief. Plannen maken voor de bouw van 2000 woningen. Voornamelijk betaalbare huur en koop woningen.

Lees meer
Sociaal Bergeijk

Iedere inwoner telt mee. De gemeente zorgt ervoor dat waar mogelijk en noodzakelijk hulp geboden wordt waarbij de gemeente het persoonlijk contact vooropstelt. Meer woningbouwprojecten waar vitale ouderen met plezier kunnen wonen. Jeugdzorg moet worden uitgebreid en verbeterd.

Lees meer
Economie en werkgelegenheid

Voor onze ondernemers wordt een ondernemersloket ingericht. Gezamenlijk wordt de kwaliteit van onze bedrijfsterreinen gewaarborgd. De huisvesting van arbeidsmigranten moet volgens de Lokale Partij Bergeijk veel voortvarender worden opgepakt.

Lees meer
Cultuur

Cultuur in Bergeijk is veel meer dan de Kattendans. Meer aandacht voor cultuur educatie op onze basisscholen, kunst in de openbare ruimte en cultureel erfgoed.

Lees meer