Sociale huurwoningen bouwen, extra inspanning vereist!

Op dit moment heeft Bergeijk als gemeente ongeveer 1000 sociale huurwoningen. Ik zeg ongeveer, want er worden aan ‘t Hof 33 woningen gesloopt en van de voormalige Vestia woningen zullen er zo’n 100 in de verkoop gaan!

Op dit moment zijn er net iets meer dan 8.000 woningen in Bergeijk en we groeien de komende jaren naar 9.000 woningen. Het door de gemeenteraad geformuleerde beleid zegt dat we streven naar ongeveer 20% sociale huurwoningen op het totale woningbestand. Bij nieuwbouw is het beleid om 30% van de nieuwe woningen, sociale huurwoningen te laten zijn. Als we er naar streven om uiteindelijk 1.800 sociale huurwoningen te hebben in Bergeijk, dan zullen er de komende jaren dus 800 nieuwe sociale huurwoningen moeten worden gebouwd.  De 30% van de gewenste nieuwe woningen betekent echter “slechts” 300 nieuwe sociale huurwoningen, dus een tekort van 500 als je kijkt naar het gemeentelijk beleid.

De Lokale Partij Bergeijk erkent een sociale huurwoning alleen als zodanig, als de woning in beheer is van een woningbouwvereniging. We kennen in Bergeijk 2 woningbouwverenigingen: Woningbelang en De Zaligheden (WSZ). Huurwoningen van particuliere eigenaren zijn weliswaar een waardevolle aanvulling op de woningvoorraad maar om dat niet te controleren is of ze aan de juiste mensen ( lager inkomen en/of statushouders) worden toegewezen rekent de Lokale Partij Bergeijk deze woningen niet tot de sociale huursector. Dit is landelijk overigens een erkent uitgangspunt mede vanwege het feit dat deze huurwoningen vaak slechts tijdelijk onder de maximale  sociale huurprijsgrens worden verhuurd en ook makkelijk kunnen worden verkocht.

Hoog tijd dus voor extra inspanningen om de komende jaren nog 500 extra sociale huurwoningen te bouwen. Die komen de gemeente niet “aanwaaien” maar Bergeijk zal actief op zoek moeten naar locaties en nieuwe afspraken moeten maken met de woningbouwverenigingen.

De Lokale Partij Bergeijk wil met name inzetten op de bouw van wooneenheden voor 1 en 2 persoons huishoudens. Onder jongeren en ouderen is daaraan de meeste behoefte, de gemiddelde woningbezetting is al jaren dalende en gaat snel richting de 2 en de huisvesting van alleenstaande statushouders wordt dan ook makkelijker. Daarbij is een voordeel dat dan een aantal appartementen complexen gebouwd kan worden. Zoals “De Buinder” aan de Molenakkers  en “De Driesprong” aan de Zonnebloemstraat. Op deze wijze, uiteraard met aandacht voor het landelijke en groene karakter van Bergeijk, kunnen relatief snel de 500 extra woningen worden gerealiseerd.

De jongeren en ouderen van Bergeijk met een jaarinkomen tot ongeveer modaal ( 35.000 euro) kunnen we niet in de kou laten staan en de doorstroming krijgt hierdoor ook een extra boost!

De Lokale Partij Bergeijk zal hier blijvend aandacht voor vragen en met concrete voorstellen komen en rekent op steun van college en voltallige gemeenteraad.

 

Namens de fractie van de Lokale Partij Bergeijk

Arjan van der Hout