LPB wil extra steun voor verenigingen.

Er is heel veel te doen om de extreme stijgingen van de energierekening. Veel huishoudens zien hun maandelijks voorschot met vele honderden euro stijgen. Uiteraard worden de mensen met een klein inkomen het hardst getroffen maar ook grote groepen met een modaal of hoger inkomen worden hard getroffen.

Logisch dat landelijk gezocht wordt naar oplossingen. En die moeten er komen en snel ook. Niet wachten tot volgend jaar maar nog dit jaar en zonder ingewikkelde regelingen. Dus snel een maximumprijs voor gas en elektra en een verlaging van de BTW zou ook flink helpen.

Ik noem die verlaging van BTW bewust, omdat dit een manier is om ook verenigingen en bedrijven te helpen. Ook zij hebben te maken met gigantische stijgingen van hun energierekening. Verenigingen en natuurlijk ook onze gemeenschapshuizen hebben geen enkele mogelijkheid om dit te compenseren met extra inkomsten. Ja sluiten en bijvoorbeeld geen carnavalswagens meer bouwen kan natuurlijk. Dit is voor de Lokale Partij Bergeijk echter absoluut onaanvaardbaar!

Onze verenigingen en gemeenschapshuizen zijn het cement van onze lokale samenleving. En zeker in een tijd van individualisering en polarisatie moeten we daar zuinig op zijn. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat we in Bergeijk onze verenigingen en gemeenschapshuizen overeind houden en volop steunen.

Als er landelijk iets geregeld wordt is dat mooi maar we moeten daar niet op wachten. Nu actie ondernemen!

De Lokale Partij Bergeijk zal bij de begrotingsbehandeling in de eerste week van november met voorstellen komen maar gaat er ook vanuit dat ons college van Burgemeester en Wethouders nu al nadenkt over maatregelen die snel en vooral niet bureaucratisch zijn. Onze verenigingen en gemeenschapshuizen rekenen daarop. De corona-maatregelen hebben geleerd dat dit snel en goed moet kunnen.

Bij alle maatregelen moeten we niet vergeten dat de allerbeste manier om energierekening omlaag te krijgen, besparen is. De Lokale Partij Bergeijk heeft er in alle discussies over klimaatbeleid en de energietransitie sterk voor gepleit om inwoners, verenigingen en gemeenschapshuizen te steunen en te stimuleren om op energieverbruik te bezuinigingen.

Dat is nu actueler dan ooit en we moeten onze verenigingen en gemeenschapshuizen nu dan ook actief gaan ondersteunen om energie te besparen. Niet alleen met voorlichting maar met plannen om concreet te besparen. We doen het in Bergeijk samen: dus ondersteunen bij de aanpak en de financiering van maatregelen.

Onze verenigingen en gemeenschapshuizen verdienen dat. Compenseren en besparen.

 

De fractie van de Lokale Partij Bergeijk