Jack van Beek

Personalia

Jack van Beek, kern Westerhoven, plv lid commissie Grondgebiedzaken

Dit ben ik in drie woorden

Ondernemend, sociaal, verenigingsmens

Hier ga ik mij HART voor maken!

Als raadslid van de LPB ga ik mij HART maken voor voldoende en passende woonruimte in de kernen. Betaalbare woningen voor jongeren en ouderen is bepalend voor het kloppend HART van de kernen. Ook zal door het groeiende aantal ouderen mijn aandacht gaan naar veiligheid in en om het huis alsmede in het verkeer.

‘Passende woonruimte in alle kernen, dat is mijn doel!’