E-bikes, laadpalen en bus naar Eersel en Lommel

Afgelopen donderdag 29 september heeft de gemeenteraad de visie Mobiliteit en het Parkeerbeleid voor de komende jaren vastgesteld. Uiteraard met veel aandacht voor het fietspadennet. We gaan in Bergeijk door met het aanleggen en verbeteren van de fietspaden. Zowel in en tussen de kernen als naar omliggende gemeenten. De Lokale Partij Bergeijk steunt dit, evenals de uitbreiding van 30 km-zones in de kernen. Bevorderen van het gebruik van de fiets is goed voor het klimaat en de gezondheid. Verminderen van de snelheid van de auto is goed voor de veiligheid van de overige weggebruikers. Denk aan onze kinderen!

De Lokale Partij Bergeijk heeft op een aantal punten de visie Mobiliteit aangescherpt:

  • Samenwerken in de Kempen is goed maar er moet ook samenwerking worden gezocht met onze Belgische buurgemeenten.
  • Een belangrijk aandachtspunt bij zowel lokale als toeristische fietspaden is de verlichting van deze fietspaden, hier zijn nog veel verbeteringen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het fietspad tussen ’t Loo en Luyksgestel. Uiteraard graag met Led- verlichting en een fietser volgsysteem.
  • De toename van elektrische fietsen op de fietspaden is een feit maar er is aandacht nodig voor de veiligheid van alle fietsers op de fietspaden. Zeker gezien de hoge snelheden die elektrische fietsen kunnen bereiken.
  • We moeten opnieuw heel stevig inzetten op een volwaardige, snelle busverbinding naar Eersel. Ook Valkenswaard pleit voor zo’n verbinding! Dus samen met Eersel staan we sterk en moet die verbinding er nu eindelijk komen. Ook de verbinding met Lommel (station) moet beter.
  • Soms is het elektrisch laden van een auto aan de voorzijde van een woning vanwege het ontbreken van een in/oprit moeilijk. Samen met inwoners zoeken we creatief naar oplossingen. Bij voorkeur zonder dat groene voortuinen worden opgeofferd.
  • Om de aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren zullen we bij woningbouwprojecten en op bedrijfslocaties de plaatsing van meerdere laadpalen bevorderen door dit in de plannen mee te nemen.

Al deze punten zijn in de raadsvergadering unaniem overgenomen, zodat ze nu deel uitmaken van de visie Mobiliteit. De Lokale Partij Bergeijk dankt alle partijen voor het constructief meedenken in de voorbereiding.

Namens de fractie van de Lokale Partij Bergeijk,

Arjan van der Hout