Verklaring n.a.v. bedreiging

Afgelopen periode zijn er tot 2 maal toe bedreigende uitingen, beledigingen en kwetsende uitspraken gedaan richting ons raadslid Sonja Wagemans door de exploitant van camping de Zwarte Bergen. Van de eerste bedreigingen zijn beeld- en geluidsopnamen. De tweede keer dat er dreigende uitingen zijn gedaan (“ik maak haar kapot”) was er een getuige aanwezig die hiervan een verklaring heeft afgelegd en bereid is hierover te getuigen.

Uiteraard heeft Sonja hiervan aangifte gedaan, het OM geeft aan de zaak serieus op te nemen. We kunnen daarom daarover nu geen verdere mededelingen doen.

Deze uitingen hebben flinke impact op Sonja en haar gezin. Daarnaast voelt ze zich hierdoor belemmerd om haar mening, standpunten en kritische vragen als raadslid, over dit specifieke dossier, te uiten. Dit vinden wij, net als de gehele raad, onacceptabel!

We hopen dat Sonja snel weer de veiligheid en vrijheid voelt om haar werk te kunnen doen en weer zonder belemmering haar mening en bevindingen kan delen met onze inwoners.

Daarnaast vertrouwen we erop dat deze afkeuring ook gecommuniceerd is door ons college aan het adres van de exploitant en dat in de toekomst weer vrijelijk en veilig over de ontwikkelingen in het dossier gedebatteerd en gepubliceerd kan worden.

Fractie Lokale Partij Bergeijk