Arbeidsmigranten op ’t Loo

Ik heb de afgelopen weken veel gelezen over de huisvesting van arbeidsmigranten in Bergeijk op sociale media en ook in De Eyckelbergh. Ook in de gemeenteraad is er een aantal keren over gesproken. Hel lijkt alsof het gaat over huisvesting van arbeidsmigranten in het algemeen, over gemeentelijk beleid.

Dat is echter niet juist want het gaat echter over huisvesting van arbeidsmigranten op ’t Loo en wel over het verbouwen van het voormalig café D’n Eyck tot kamergewijze verhuur voor maximaal 30 arbeidsmigranten en het mogelijk maken van een migrantenhotel voor maximaal 80 migranten op het “Bax-terrein”, aan de rotonde.

Het college van Burgemeester en wethouders, wil op beide locaties graag arbeidsmigranten huisvesten. Dit is echter in strijd met gemeentelijk beleid zoals in 2019 door de gemeenteraad van Bergeijk vastgesteld in zogenaamde richtlijnen. Nu laat het woord richtlijn ruimte voor beperkte afwijkingen maar ondanks die ruimte moest aan bezwaren tegen de invulling van voormalig café D’n Eyck worden tegemoetgekomen werd een vergunning ingetrokken. Het plan voor het migrantenhotel kwam daarop ook in gevaar.

Het college van Burgemeester en wethouders is vervolgens de fout ingegaan. Ze hadden bestuurlijk correct gehandeld als ze de conclusie hadden getrokken dat beide plannen in strijd waren met het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en vervolgens op zoek waren gegaan naar locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten die wel in het beleid passen.

Het college is echter een voorstander van huisvesting van arbeidsmigranten op beide locaties op ’t Loo en vond een uitweg in het aanpassen van het bestaande beleid door de richtlijnen te voorzien van een toelichting. Zodoende kan bij afwijking van de richtlijnen beter gemotiveerd worden waarom wordt afgeweken. Deze toelichting moest door de gemeenteraad worden vastgesteld.

De Lokale Partij Bergeijk heeft zich hier sterk tegen verzet. Zo ga je niet met inwoners om. Niet met beleid en niet met de gemeenteraad! Beleid kan je best wijzigen maar dan kijk je eerst of beleid goed heeft gewerkt en waar niet. Vervolgens heb je een discussie en maak je nieuw beleid.

Nu werd echter het college van Burgemeester en wethouders gesteund door het CDA en de VVD en is er een toelichting aangenomen op het beleid. In de discussie leek het alsof het over algemeen beleid ging waarin niets veranderd en wat we de komende tijd gaan evalueren, of iets wat daar op lijkt.

De Lokale Partij Bergeijk kan na de discussie in de gemeenteraad echter niets anders concluderen dan dat huisvesting van arbeidsmigranten op ’t Loo op beide locaties zeker niet van tafel is. De inwoners van ’t Loo hebben recht op duidelijke politiek en een gemeenteraad die “klip en klaar” aangeeft wat ze wel en niet wil.

Arjan van der Hout

Fractievoorzitter Lokale Partij Bergeijk